Betony towarowe od klasy C8/10
do betonów wysokiej wytrzymałości.

Betony kontraktorowe

Betony posadzkowe

Betony zwykłe

Betony hydrotechniczne

Betony drogowe

Beton architektoniczny

Betony zewnętrzne o podwyższonej ścieralności i mrozoodporności

Betony o podwyższonej odporności na wpływy środowisk agresywnych.

Zaprawy budowlane i betony jastrychowe.

Stabilizacje i podbudowy.

Wyroby produkowane są zgodnie z normami

  • PN-88/B-06250 – Beton zwykły
  • PN-EN 206-1 Beton cześć 1: wymagania właściwości , produkcja i zgodność
  • PN-B-14501:1990 – Norma dla zapraw budowlanych zwykłych
  • PN-S-96012 Norma dla stabilizacji cementowo-piaskowej

Certyfikaty

Posiadamy Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji dla betonu towarowego do zastosowań konstrukcyjnych.

(kliknij, aby powiększyć)

Jesteś zainteresowany?

Przedstawimy Ci naszą ofertę.