Proces pielęgnacji pozwala osiągnąć pełne parametry betonu. Pielęgnację wykonuje się w początkowym okresie, czyli w pierwszych 3-5 dniach, czyli w okresie największej podatności betonu na obniżenie jego właściwości.

W okresie letnim pielęgnacja powinna:

  • chronić beton przed wysychaniem jego powierzchni w skutek wysokiej temperatury i wiatru
  • opadami deszczu, które mogą wymyć jego górna powierzchnię.

Dodatkowo w okresie letnim beton po wylaniu powinien być zlany (w momencie, gdy woda nie spowoduje wymycia górnej warstwy betonu) wodą i przykryty folią.

W okresie zimowym pielęgnację wprowadza się w celu zabezpieczenia betonu przed skutkiem niskich temperatur, czyli przed przemarznięciem konstrukcji w okresie początkowym wówczas gdy beton ma niższą wytrzymałość.
Wyróżniamy dwa rodzaje pielęgnacji betonu:

  • „Zachowanie Ciepła” – okrycie konstrukcji zaraz po betonowaniu materiałami izolacyjnymi typu styropian, wełna mineralna.
  • „Dostarczanie Ciepła” – podgrzanie betonu za pomocą specjalistycznych grzejników lub innych urządzeń do tego przystosowanych.